Záruka na klimatizační jednotky MIDEA

Záruční podmínky na nástěnné klimatizační jednotky MIDEA platí po dobu 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. V případě, že uživatel uzavře nejpozději do 30-ti dnů od předání zařízení s naší firmou KLIMA RAPID, spol. s r.o. dlouhodobou servisní smlouvu, bude prodloužena záruční doba na 36 měsíců. V případě, že uživatel neuzavře s naší firmou dlouhodobou servisní smlouvu je povinen zajistit minimálně 1x ročně servisní činnost prováděnou oprávněnou firmou.

Uživatel je povinen minimálně 1x měsíčně zajistit vyčištění vzduchových filtrů!

Zhotovitel si vyhrazuje právo namátkových kontrol zařízení. V případě závažných nedostatků je zhotovitel oprávněn odstoupit od záruky.


Žádost o nabídku