Údržba klimatizačních zařízení

Vnitřní jednotka je vybavena vzduchovými filtry, které je nutné pravidelně čistit (minimálně 1xměsíčně).

U klimatizačních zařízení doporučujeme pravidelnou servisní činnost (min. 1x za rok).
Jedná se o výčet několika servisních úkonů, které raději přenechejte odborné firmě. Jedině tak snížíte riziko poškození klimatizačního zařízení a předejdete tak ke snížení životnosti celého
systému.


Žádost o nabídku