Typy klimatizačních jednotek

1. Okenní klimatizátory kompaktní

Okenní klimatizátor

Jde o zařízení, která jsou velmi rozšířená v USA, Japonsku a v tropech. Zařízení se vyrábějí s chladicím výkonem 2 až 6 kW. Jednotky se zabudují do okna nebo do zdi tak, že část s kondenzátorem, který je předsunut do venkovního prostoru a část s výparníkem - chladičem je zaústěna do místnosti. Jedním motorem je poháněn venkovní i vnitřní ventilátor.
Jde o nejlevnější zařízení v ceně od 11 do 40 tisíc Kč. Dodávají se i jako tepelná čerpadla. Je též možná verze s přímým elektrickým ohřívačem vzduchu. Některé typy umožňují přívod malého množství čerstvého vzduchu. Nevýhodou okenních klimatizátorů především jejich hlučnost. Naopak výhodou je relativně snadná montáž bez výrazných nároků na stavební úpravy.

2. Mobilní klimatizační jednotky

Mobilní jednotka kompakt

Jednotky mohou být v provedení kompakt nebo s odděleným kondenzátorem s chladícími výkony od 2 kW do 4 kW chladu. Provedení kompakt je opatřeno ohebnou hadicí o průměru cca 120 mm, kterou se odvádí ohřátý vzduch z kondenzátoru mimo klimatizovanou místnost. U jednotek s odděleným kondenzátorem je venkovní díl spojen ohebnou dvoutrubkou hadicí o délce 5m s vnitřní jednotkou. Mobilní jednotky se používají do místností, kde právě potřebujeme zmírnit nesnesitelné účinky tepla. Hodí se pro stánek se zbožím, které velmi trpí teplem (například čokoláda). Je možné ho přepravovat chatu nebo za poplatek pronajmout do některých hotelových pokojů. Mobilní jednotky bývají vybaveny často v dnešní době dálkovým ovládáním umožňující pohodlné nastavení teploty, ovládání otáček ventilátoru a nebo možnost časového programování. Ceny mobilních jednotek se pohybují podle chladícího výkonu a komfortního provedení od 12.000 Kč a výše.

Obecně nevýhodou mobilních jednotek je opět jejich hlučnost okolo cca 50 dB(A).

Připojení mobilní jednotky

3. Klimatizační jednotky SPLIT

Venkovní a vnitřní jednotka

Klimatizační jednotky s tímto označením jsou dělené, a sestávají vždy nejméně ze dvou dílů. Díky tomuto dělenému principu provedení odpadají nevýhody s hlukem v klimatizované místnosti. Vnitřní díl, ve kterém je tichý ventilátor, chladič (výparník) a filtr vzduchu, bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp. Venkovní díl (kondenzační jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor (výměník).

Další výhodou například oproti mobilním je distribuce chladného vzduchu do klimatizované místnosti pod stropem a nedochází tak k přímému ofukování osob v pracovní zóně.

Venkovní a vnitřní jednotky se spojují dvojicí měděného izolovaného potrubí o průměru 6 až 16 mm. Společně s potrubím se vede elektrický napájecí a komunikační kabel. Z popisu je zřejmé, že vnitřní díl je mimořádně tichý (26-45 dB(A)). Kondenzační (venkovní) jednotku umísťujeme na střechu, na fasádu na konzole pod okna, na dvůr atp. Její hlučnost je od 45 dB(A) podle chladícího výkonu.

MONTÁŽNÍ DÍLY
Číslo dílu Název dílu
1. Montážní deska
2. Montážní šrouby
3. Kotvící hmoždinky pro montážní desku
4. Dálkový ovladač
5. Průchodka zdí
6. Kryt průchodky zdí
7. Montážní šroub
8. Samolepicí montážní páska
9. Stahovací plastiková páska
10. Hadice odvodu kondenzátu
11. Izolace instalačního potrubí

Instalační/montážní schéma vnitřní a venkovní jednotky


UPOZORNĚNÍ!
Klimatizační jednotka má mít samostatný jištěný elektrický přívod z důvodu zamezení přetížení elektro rozvodné sítě během nepravidelného spouštění kompresoru.

- Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:
- 5 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
- 10 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.

- Maximální povolená délka potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:
- 10 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
- 15 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.

Jednotky jsou též v provedení tepelné čerpadlo a mohou být vybaveny elektrickým nebo teplovodním ohřívačem. Ovládání jednotek a automatická regulace jsou vždy součástmi zařízení. Jednotky mívají též dálkové infračervené ovládání. U jednotek se nastavují otáčky ventilátoru, teplota, směr proudění vzduchu a časově lze jednotku programovat. Poslední modely MIDEA se pyšní fuzzy logikou.

Regulace chladicího výkonu je zpravidla dvoupolohová - zapnuto, vypnuto. Po dosažení nastavené teploty se chlazení (topení) vypíná. Další variantou je plynulá inverterová (frekvenční) regulace.

Do skupiny splitů patří i jednotky s označením VRV. Jedná se o klimatizační zařízení, kdy na jednu venkovní jednotku je možné napojit až 16 jednotek vnitřních. Celý systém je řízen vlastním počítačem. Provoz tepelného čerpadla je samozřejmostí. Toto zařízení umí přečerpávat teplo z místnosti, kde je ho přebytek do místností, kde je ho zrovna nedostatek.

Zapojení MDV systému MIDEA


Žádost o nabídku