Použitá literatura

  • CHYSKÝ, J., HEMZAL, K., a kol.: Technický průvodce - Větrání a klimatizace. Brno: Bolit - B press
  • Firemní podklady firmy MIDEA
  • Ing. Anton Adamkovič, AB Klimatizace
  • Internet

Žádost o nabídku