Klima a faktory, které je ovlivňují

Pod pojmem "klima" budeme dále rozumět vzájemné působení teploty, tlaku, vlhkosti a pohybu vzduchu v našem okolí.

Rozlišujeme:
- venkovní klima, které je závislé na poměrech v atmosféře
- vnitřní klima, tj. stav vzduchu v místnosti, na který působí vnitřní a vnější vlivy.

Vnitřními vlivy se rozumí osoby a jejich činnost, zařízení místnosti, stroje, přístroje a osvětlení.
Vnějšími vlivy pak venkovní klima, sluneční radiace, poloha a orientace budovy, druh
a provedení stavby.

Jedním z úkolů klimatizace je respektovat tyto vnitřní a vnější vlivy (tepelná zátěž) tak, aby zajistila optimální pohodu prostředí v klimatizované místnosti.


Žádost o nabídku