Když klima smrdí a nechladí

Co dělat když klimatizace smrdí nebo z ní teče voda? Ano, přesně to důvod proč volat odborný servis. Příčinou je zanedbaný pravidelný servis klimatizace. Uživatel by si měl sám pravidelně čistit vzduchový filtr ve vnitřní jednotce a jednou za rok zajistit odborný servis, kdy se celá vnitřní jednotka nejen vyčistí, ale také dezinfikuje kondenzátní vanička, která je ideálním místem pro viry a bakterie. Specielní přípravky zajistí zahubení těchto organizmů a současně vytvoří na nějakou dobu ochrannou vrstvu před dalším vznikem. Odborných servisních úkonů je nutné provádět na klimatizaci několik a to také především na straně chladivového okruh. V případě nedostatečného množství chladiva klimatizace nejen že nechladí, ale má také větší spotřebu elektrické energie !

Další informace o servisu klimatizací, jak postupovat a na koho se obrátit naleznete na www.servis-klimatizace.cz. Ukázky z neřešeného pravidelného servisu uvádíme níže.

Nečekejte až klimatizace přestane chladit, ale zajistěte si včas pravidelný servis, tak aby Vám klimatizace sloužila k plné spokojenosti a nemuseli jste pak v sezoně doprošovat o servis od doborné firmy.


Žádost o nabídku