Chladivo - freon

Toto slovo se stalo v posledních letech strašákem chladicí techniky. Po sedmi letech platnosti zákona č. 86/1995 Sb. o ochraně ozónové vrstvy Země nastala v této oblasti legislativy významná změna a dále tuto problematiku řeší zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. s platností od 1.6. 2002. Další informace lze najít na www.chlazeni.cz.

Mezi nejpoužívanější chladiva patří v této době R407C, R410A a R134A. Každé z uvedených chladiv má své výhody a nevýhody. Pokud budeme uvažovat stejný výkon, liší se například velikostí kompresoru. Dále je rozdíl v provozních tlacích chladícího okruhu. Tyto tlaky rozhodují o pevnostním návrhu jednotlivých částí zařízení. Také se liší topný faktor a to dokonce i v závislosti na vypařovací teplotě. Pro jedno chladivo může být v chladném období nižší a naopak pro teplé období vyšší. V souvislosti s rozdílnými tlaky se jednotlivé komponenty odlišují i cenou.

Chladivo - R407c

R407c - jedná se o směs tří chladiv R32, R125 a R134a.
R32 - Nejlepší chladivo, ale hořlavé.
R125 - Přidání pro snížení hořlavosti.
R134a - Přidáno pro snížení tlaku.

Výhody R407c:

Není toxické
Není hořlavé
Neničí ozónovou vrstvu

Zkušenosti s chladivem R407c jsou však velmi malé. Mimo provozní nepříjemnosti, které vyplývají z toho, že jde o zeotropní směs, vyžaduje toto chladivo jiné oleje a jiné servisní vybavení.


Žádost o nabídku